58 numer Universitas Gedanensis pt. "Wariacje Bachowskie" ma, jak to ujął Albert Schweitzer, pobudzić miłośników muzyki do samodzielnych refleksji nad istotą i duchem Bachowskich arcydzieł. Podobnie jak Wariacje Golbergowskie zawierają wiele różnych form muzycznych począwszy od arii, poprzez poloneza, kanony, dwugłosowe wariacje, quodlibet, sarabandę czy sicilianę, tak Wariacje Bachowskie mają w swym zamierzeniu zawierać cykl artykułów będących studium estetycznym i analitycznym o wielorakim spojrzeniu na dzieło Mistrza. We współczesnym dyskursie muzykologicznym coraz częściej zauważany jest kompromis pomiędzy tym, co Carolyn Abbate nazwała „gnostycznym” (racjonalnym, chłodnym, analitycznym) opisem muzyki, a relacją z jej „drastycznego” doznania. Podobnie, pytania o tożsamość dzieła w kontekście wierności zapisowi nutowemu stawia się dzisiaj z coraz większą świadomością tego, co Nicholas Cook opisuje w swojej książce Beyond Score, a więc, kultu wykonania. Te kwestie stają się tym bardziej istotne, że coraz częściej stawiamy je wobec nurtu wykonawstwa historycznego, mając na uwadze prawdziwość i autentyczność jako wartości artystyczne muzycznego dzieła sztuki.

Zachęcamy do nadsyłania do 01 maja br. artykułów, esejów, szkiców krytycznych poświęconych żywemu doświadczeniu muzyki Bacha, a także jej analizie. Nie oczekujemy od Autorów wyłącznie akademickiej egzegezy, liczymy także na próbę werbalizacji własnego spotkania z muzyką Jana Sebastiana, stąd też słowa zachęty do nadsyłania tekstów kierujemy nie tylko do muzykologów, filozofów, teologów, historyków i teoretyków muzyki, ale także do wykonawców i słuchaczy. Nie oznacza to jednak narzucenia naszym Autorom perspektywy osobistej, subiektywnej, chcielibyśmy bowiem, aby potrafili oni nadać, nawet najbardziej osobistym opisom spotkań z muzyką, sygnaturę społeczną. 

Współredaktorki 58 nr-u Universitas Gedanensis
dr hab.  Anna Chęćka, prof. UG
dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC
Redaktor Naczelny Universitas Gedanensis
dr Jan Grzanka