INTERNET KTÓRY ZABIJA

Wykład prof. dr hab. Pawła Dybla pt. INTERNET KTÓRY ZABIJA.
Wygłoszony 09 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4.